Sústruženie

Sústruženie je proces trieskového obrábania vonkajších a vnútorných povrchov, pri ktorom hlavný otáčavý pohyb vykonáva obrobok a obrábací nástroj, sústružnícky nôž, koná posuv, rovnobežne s osou otáčania obrobku alebo kolmo no os otáčania. 
Sústruženie sa využíva na obrábanie kovov, plastov a dreva.

Sústruženie sa môže vykonávať ručne, v tradičnom tvare sústružníka, ktorý často vyžaduje nepretržitý dohľad obsluhou alebo pomocou automatizovaného sústruhu, ktorý nie je. Dnes najbežnejším typom takejto automatizácie je počítačové numerické riadenie, známejšie ako CNC. (CNC sa bežne používa s mnohými inými typmi obrábania okrem otáčania.)

Pri otáčaní sa rotuje kus relatívne tuhého materiálu (ako je drevo, kov, plast alebo kameň) a rezací nástroj prechádza pozdĺž 1, 2 alebo 3 osami pohybu, aby sa vytvorili presné priemery a hĺbky. Sústruženie môže byť buď na vonkajšej strane valca alebo na vnútornej strane (tiež známe ako vyvŕtanie) na výrobu rúrkových komponentov do rôznych geometrií.

Troj osí CNC sústruh Takisawa TS-4000Y

Trojosí CNC sústruh Okuma LB3000 EX II

5 osí CNC sústruh TAKISAWA TS-4000YS

DOOSAN PUMA 280

Dvojosí CNC sústruh, max. Ø 450 mm, L 650 mm

DOOSAN PUMA 240

Trojosí CNC sústruh s poháňanými nástrojmi, max. Ø 400 mm, L 550 mm

DOOSAN LYNX 220

Dvojosí CNC sústruh, max. Ø 220 mm, L 250 mm