Brúsenie

Brúsenie je technológia obrábania. Brúsiť možno každý materiál ,ktorý je schopný vytvoriť triesku. Pri brúsení  sa zo strojných súčiastok a materiálov, materiál odoberá geometricky nedefinovateľnými reznými klínmi brúsneho kotúča. Klíny oddeľujú z obrobkov častice povrchových vrstiev brúsnymi zrnami uloženými v spojeve na nosnom nástroji alebo voľne. 

Technológia

Podstatou brúsenia je úber materiálu brúsnym zrnom z obrobku. Pri brúsení sa materiál odoberá z obrobku brúsnymi zrnami s vysokou hodnotou tvrdosti. Brúsne zrno chápeme ako rezný nôž, ktorý má náhodnú
geometriu, rozloženie a orientáciu. Brúsny kotúč odoberá z materiálu pri rezných rýchlostiach 30 až 80m.s-1. Aby brúsne zrná, ktoré majú vždy negatívny uhol čela, dobre odoberali triesky sú potrebné vysoké rezné rýchlosti. V princípe sa brúsenie zhoduje s frézovaním, rozdiel je však vo veľkosti triesok - 0,0001 - 0,002 mm2. Pri brúsení ,kvôli vysokej intenzite trenia vzniká značné množstvo tepla. Okamžitá teplota v mieste brúsenia dosahuje až 1500°C. Takto vysoká lokálna teplota môže zapríčiniť prehriatie materiálu, oduhličenie povrchu, vznik trhlín a zmenu štruktúry povrchu. Aby sa týmto nepriaznivým účinkom zabránilo, musí sa brúsený povrch intenzívne chladiť chladiacou kvapalinou. Pri brúsení je výsledná kvalita a presnosť obrobku väčšia oproti klasickému trieskovému obrábaniu. 

Brúska na plocho BRH 20

200 x 200 x 600

Brúska na gulato KU 250

Ø 220 x 750

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko
E-mail:
Telefón:
Vaša správa