CNC frézovanie - vŕtanie

Z dôvodu rozmanitosti výrobkov sme prispôsobili náš strojový park pre dodržanie čo možno najkratších termínov dodania a najpriaznivejšej ceny dielcov. V súčastnosti disponujeme dvomi obrábacími centrami. Medzi tieto stroje patrí aj 3-osé centrum Eagle Dugard  s vnútorným chladením vretena a možnosťou obrobiť dielec o rozmeroch 1500x500x300 mm. 

Ďalšou zaujímavosťou je 3 - osé centrum Doosan DNM 400a , ktoré je primárne určené na sériové zákazky. Programovanie dielcov prebieha výlučne za pomoci CAM softvérov ako Edgecam a SolidCam.

CNC frézovanie

CNC frézovanie

Frézovanie je mechanický spôsob trieskového obrábania materiálu špeciálnymi nástrojmi. Je určené  na opracovanie rovinných a obrábanie tvarových plôch.