Meranie meracím prístrojom a drsnomerom

Okrem bežných meradiel ako sú posuvné meradlá dutinomery, mikrometre, pasametre a kalibre používame

MITUTOYO CRYSTA Plus 454

3D súradnicový merací prístroj

MITUTOYO SJ 201 P

Drsnomer

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko
E-mail:
Telefón:
Vaša správa