Meranie

Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je presné meranie. Či jednorázové alebo opakované meracie úlohy môžu byť vykonávané pomocou prenosných meracích prístrojov Mitutoyo, ale aj lineárnym výškometrom Mitutoyo alebo ručne vedeným 3D meracím zariadením Mitutoyo Crysta plus M544. Na vyžiadanie vieme dodať výstupný merací protokol k dielcom.