Obrábanie Inconelu

Špecializujeme sa na obrábanie a spracovanie INCONELU. V súčasnej dobe sa materiály typu Inconel čoraz viac používajú pre svoje výborné mechanické vlastnosti. Avšak problém nastáva pri ich obrábaní, lebo jednou z mnohých vlastností Inconel je jeho húževnatosť. Obrábanie takýchto materiálov ako je Inconel 718 je teda vždy veľkou výzvou.

Materiál typu Inconel 718 je superzliatinou s vysoký obsahom niklu a využíva sa pri extrémnych teplotách, vysoko korozívnych a špeciálnych aplikáciách. Základ tejto zliatiny tvorí nikel (Ni), ktorý je feromagnetický, kujný, ťažný a odolný voči korózii. 

Zliatina typu Inconel 718 bola pôvodne vyvinutá pre vesmírne účely a našla široké uplatnenie aj v civilnej sfére. 

Inconel sa používa predovšetkým v extrémnych podmienkach. Uplatňuje sa v plynových turbínach ako tesnenie spaľovacej komory, pri konštrukcii turbodúchadla, ponorného čerpadla, výfukových systémov, tlakových nádob, parných generátorov jadrových tlakových reaktorov, nádrží rakiet na tuhé palivo, atď. Incone sa čím ďalej tým viac používa aj v kotloch spaľovní odpadu alebo ako komponenty pre kvapalné palivo rakiet, prstene či puzdra.

Jednou z najdôležitejších úloh pri obrábaní Inconelu je voľba rezných materiálov technologický postup. Tieto dva základné predpoklady úspechu vychádzajú z dlhoročných skúsenosti firmy. 

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko
E-mail:
Telefón:
Vaša správa