CNC sústruženie

Obrábanie na CNC sústruhu je zárukou vysokej kvality obrábaných súčastí. Sústruženie sa môže vykonávať ručne, v tradičnom tvare sústružníka, ktorý často vyžaduje nepretržitý dohľad obsluhou alebo pomocou automatizovaného sústruhu. Dnes najbežnejším typom takejto automatizácie je počítačové numerické riadenie, známejšie ako CNC. (CNC sa bežne používa s mnohými inými typmi obrábania okrem otáčania).

Pri otáčaní sa rotuje kus relatívne tuhého materiálu (ako je drevo, kov, plast alebo kameň) a rezací nástroj prechádza pozdĺž 1, 2 alebo 3 osami pohybu, aby sa vytvorili presné priemery a hĺbky. Sústruženie môže byť buď na vonkajšej strane valca alebo na vnútornej strane (tiež známe ako vyvŕtanie) na výrobu rúrkových komponentov do rôznych geometrií.

CNC stroje

Disponujeme produktívnymi šiestimi CNC sústruhmi s poháňanými nástrojmi, na ktorých Vám vieme osústružiť maximálny priemer súčiastky 500 mm na dĺžke 400 mm s maximálnou váhou obrobku 50 kg.